Bulthuis groeit tegen de verdrukking in. Vandaar dat op Eemspoort een aangrenzend perceel wordt aangekocht. Daarmee wordt de bedrijfsoppervlakte vergroot tot maar liefst 3.200 m2.