Freerk Bulthuis begint een Kuiper- en Wagenmakerij in het Groningse Noordwolde.